تبلیغات
پرنده رویای من - عصاره وجود

پرنده رویای من

...دل تنها عضوی است كه با نگاه لمس می شود

پست تر از حیوان...
بدتر از سگ...
بدتر از خوک...
اسرافِ عصاره وجود...
گناهی بس بزرگ...
ستاندن جان آنانی که حق زندگی داشتند...
گناهی نا بخشودنی...
ای اهورا! ما را ببخش...


محسن

+ نگاشته شده در دوشنبه 2 آبان 1390 ساعت 03:43 ب.ظ | نگارنده: محسن | دیدگاه |صفحه